ανέρχομαι


ανέρχομαι
ανέρχομαι, ανήλθα βλ. πίν. 214

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀνέρχομαι — go up pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ανέρχομαι — (AM ἀνέρχομαι) 1. έρχομαι επάνω, ανεβαίνω 2. ανεβαίνω στο ρητορικό βήμα 3. (για θάλασσα ή ποταμό) ανυψώνομαι, φουσκώνω νεοελλ. 1. (μτβ.) (για ανωφέρειες) ανεβαίνω κάτι 2. (αμτβ.) μετακινούμαι από τα νότια προς τα βόρεια 3. μτφ. προκόβω, προάγομαι …   Dictionary of Greek

  • ἀνέλθετε — ἀνέρχομαι go up aor subj act 2nd pl (epic) ἀνέρχομαι go up aor imperat act 2nd pl ἀνέρχομαι go up aor ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνέλθω — ἀνέρχομαι go up aor subj act 1st sg ἀνέρχομαι go up aor subj act 1st sg ἀνέρχομαι go up aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνέλθῃ — ἀνέρχομαι go up aor subj mid 2nd sg ἀνέρχομαι go up aor subj act 3rd sg ἀνέρχομαι go up aor subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνέρχεσθε — ἀνέρχομαι go up pres imperat mp 2nd pl ἀνέρχομαι go up pres ind mp 2nd pl ἀνέρχομαι go up imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἄνελθε — ἀνέρχομαι go up aor imperat act 2nd sg ἀνέρχομαι go up aor ind act 3rd sg (homeric ionic) ἀνέρχομαι go up aor ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνελευσόμενον — ἀνέρχομαι go up fut part mid masc acc sg ἀνέρχομαι go up fut part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνεληλυθότα — ἀνέρχομαι go up perf part act neut nom/voc/acc pl ἀνέρχομαι go up perf part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνεληλύθειν — ἀνέρχομαι go up perf inf act (epic) ἀνέρχομαι go up plup ind act 1st sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)